Stretnutie dobrovoľníkov iniciatívy Tentoraz idem voliť

Pozývame dobrovoľníkov a aktivistov iniciatívy Tentoraz idem voliť na pracovné stretnutie. Zhodnotíme doterajší priebeh iniciatívy a ponúkneme tréning a inšpiráciu pre organizovanie ďalších podujatí vo vašej komunite, škole, meste či regióne.

Stretneme sa v piatok 15.3. o 18.15 hodine v Európskom informačnom centre na Palisádach 29 v Bratislave.

 

Tešíme sa na Vašu účasť,

 

Dionýz Hochel

Kancelária EP na Slovensku 

dionyz.hochel@ep.europa.eu

 

Kedy

-

Kde

Európske informačné centrum

Kontakt

Dionýz Hochel

Prídeš?