27/9 Uvítacie podujatie - Bratislava

25 priaznivcov iniciatívy Tentoraz idem voliť

Prvé uvítacie stretnutie sa uskutočnilo v Bratislave. Po úvodnej prezentácií iniciatívy Tentoraz idem voliť prebiehala živá diskusia, výmena skúseností a nápadov. Účastníci ocenili individuálny prístup a široké možnosti zapojenia sa na regionálnej úrovni.

Založená bola skupina na Facebooku, kde si podporovatelia vymieňajú nápady a plánujú podujatia.

Sledovať video:

SLOVAKIA1.jpg

Podujatie otvoril riaditeľ Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Hajšel.

SLOVAKIA2.jpg